Insight

Každý kto podníká a je aktívny v online priestore sa snaží o čo najväčšiu relevantnú návštevnosť svojho webu. Bohužiaľ len veľmi málo z nich vie, čo treba robiť a akým spôsobom sa správať, aby tomu tak aj bolo. V takom prípade sa treba obrátiť na odborníkov, preto by sme Vám radi ukázali príklad z praxe, kedy sme nášmu klientovi výrazne zvýšili relevantnosť ich webu.

O čom sa tu dočítate?

Klient: i-auto.sk

Pre lepšiu predstavu sme vytvorili menšie porovnanie výsledkov jedného z našich klientov, s ktorým sme pred nejakým časom začali spolupracovať. Tento klient mal vytvorenú webovú stránku aj s Google Analytics, avšak nemal implementované kódy, ktoré boli potrebné k správnemu meraniu reklám. Klientovi sme hneď na začiatku spolupráce implementovali všetky potrebné kódy aby sme mohli merať ciele, ktoré sme si stanovali a pomocou Google Ads a Facebook Ads sme úspešne zvýšili povedomie o jeho značke. Ako môžete vidieť v nasledujúcom náhľade, medzi mesiacmi máj až november, jasne dominovali Google Ads.

Čo je ale dôležitejšie je fakt, že popri platených kampaniach nám narástla organika, čo znamená že ľudia zvýšili záujem o značku a dohľadávajú si ju aj sami bez platenej reklamy. Toto môžeme prisúdiť letnej awareness kampani, ktorá dosiahla 600 000 impresií. Taktiež sme klientovi stanovili cieľ reklám na ,,contact us“, čo znamená že vždy keď klienta niekto kontaktuje, vidíme odkiaľ zákazník prišiel a vieme na to patrične reagovať.

2100+

CPC

Google ads

Google ads je platená reklama, jasne a priamo cielená na relevantného zákazníka, ktorý práve hľadá produkty a služby, ktoré vy ponúkate. My sme nášmu klientovi zvýšili dôležité kliknutia v novembri o takmer 5 násobok oproti máju. 

CPC
nárast o 400%
Organic
nárast o 570%

650+

Organic

Organická návštevnosť webu

Organická návštevnosť vášho webu sa dá dosiahnuť správnou analýzou a následne SEO optimalizáciou, pričom nastavíme Váš web tak, aby bol pre google botov lákavý, jeho obsah označili za relevantný a ponúkali ho publiku, ktoré sa práve o danú sféru zaujíma bez toho, aby ste za to google platili.

150+

Direct

Priame vstupy na stránku

Vďaka našej kampani sa  zvýšilo povedomie u ľudí o našom klientovi, následkom čoho začali priamo zadávať klientovú stránku bez toho aby ju museli vyhľadávať cez google alebo prichádzať cez reklamu.

Direct
nárast o 180%
Povedomie

Zvýšili sme povedomie medzi ľuďmi aby sa o nás vedelo.

Stratégia

Jasne sme si rozplánovali marketingovú stratégiu so zameraním sa na konkrétne kanály.

Prispôsobovanie sa

Reagovali sme na vývoj a prínos nášho plánu a stratégie a včas naše kroky upravovali aby sme docielili čo najlepší výsledok.

Úspech

Našimi krokmi a cielenou kampaňou sme úspešne zvýšili dopyt po službách klienta.

Podielová zmena návštevnosti

Pri analýze grafov môžeme vidieť percentuálne zvýšenie podstatných a dôležitých návštev za november oproti máju, výsledkom čoho je efektívnejšie cielená snaha pritiahnuť potenciálneho zákazníka.